top of page

Prissättning i relation till behovet i din verksamhet

Vi gör din värld enkel då du slipper fastna i feldimensionerade fastprisavtal, obegripliga pristrappor och differentierade prissättningar på löpande redovisning, bokslut och deklarationer med mera.


För oss är det viktigt att du bara betalar för just den tid som åtgår till ditt uppdrag. Varierar din verksamhet i omfattning under året är du säker på att aldrig behöva betala mer än vad som är nödvändigt.


I priset ingår de tjänster vi tillhandahåller inom bokföring, bokslut och inkomstdeklaration för ditt företag och dig som privatperson.


Priset är detsamma för dig som nyttjar våra tjänster inom området EU- rådgivning och SAM-ansökan.


I det fall uppdrag går utanför vårt ordinarie tjänsteutbud kommunicerar och överenskommer vi tillsammans med dig priset och nivån innan uppdraget påbörjas.


Vi fakturerar dig månadsvis för det arbete som blivit utfört månaden tidigare.


Pris per timme: 695 kr exkl. moms

Förfallotid faktura: 15 dagar

bottom of page